logologo

Blogg

Formueskatt i Norge for 2023

Utforsk dybden av formueskatt i Norge i 2023 med vår grundige guide. Lær effektive strategier for å håndtere og potensielt redusere formuesskatt, samtidig som du forstår de komplekse aspektene ved denne skatten.

Les mer

Publisert 10. nov. 2023

Hva er ESG?

ESG (Environmental, Social, and Governance) er en målemetode for bærekraft og samfunnsansvar i bedrifter, som vektlegger miljøvennlige praksiser, sosialt ansvar og god selskapsledelse. I næringslivet og aksjemarkedet hjelper ESG-analyse selskaper og investorer med å identifisere langsiktige risikoer og muligheter, noe som bidrar til en mer bærekraftig og ansvarlig forretningsdrift.

Les mer

Publisert 9. okt. 2023

Bransjene som Bestod Pandemien Testen: En Nærmere Titt på Norden

Utforsk hvilke nordiske bransjer som blomstret under pandemien. Norge opplever en rekordøkning i nyetableringer, mens teknologi, forsikring og eiendom leder an i Norden. Lær mer om bransjenes overlevelse og vekst i utfordrende tider.

Les mer

Publisert 8. okt. 2023

Emisjoner i Børsnoterte Selskaper

Utforsk emisjoners rolle i børsnoterte selskaper. Lær om ulike typer emisjoner, forskjellen mellom vekst- og kriseemisjoner, og hvordan de kan påvirke aksjonærverdien. En essensiell guide for investorer som ønsker innsikt i finansverdenen.

Les mer

Publisert 26. sep. 2023

Alt du trenger å vite om MVA i Norge

Merverdiavgift (MVA) er en skatt betalt av forbrukere, men den blir innsamlet og innrapportert av virksomheter. I denne guiden skal vi gi deg en oversikt over MVA i Norge, fra registrering i Merverdiavgiftsregisteret til håndtering av forskjellige MVA-satser.

Les mer

Publisert 12. aug. 2023

Fritaksmetoden: En forståelsesguide for selskaper og investorer

Denne artikkelen gir en detaljert forklaring på hva fritaksmetoden er, hvem som kan benytte den, dens formål, samt hvilke inntekter som er innenfor og utenfor metoden i det norske skattesystemet.

Les mer

Publisert 2. aug. 2023

Hvordan aksjonæravtaler fungerer og hvorfor de er viktige

Oppdag viktigheten av aksjonæravtaler for å regulere aksjonærenes rettigheter og unngå konflikter i selskapet. Lær om vanlige punkter som stemmerett, valg av styre og taushetsplikt i vår essensielle guide.

Les mer

Publisert 23. juli 2023

Når et Aksjeselskap Blir Insolvent: En Oversikt Over Konkursbehandling

Konkursbehandling for Aksjeselskaper: Insolvens, Rekonstruksjonsloven, og Ansvar. Lær mer om konkursprosessen og rettigheter. Konsulter en erfaren advokat i konkursrett.

Les mer

Publisert 22. juli 2023

Etablering av Startups: Navigering på veien fra konsept til kommersialisering i Norge

Etablering av Startups i Norge: Få innsikt i nøkkelaspektene ved å starte en startup i Norge, fra identifisering av markedsmuligheter til finansiering, juridiske rammer, og skalering. Utforsk den spennende reisen fra konsept til kommersialisering, og naviger veien til suksess i det norske innovasjonsrike miljøet.

Les mer

Publisert 11. okt. 2023

Fremme entreprenørskap blant ansatte: En katalysator for organisatorisk vekst

Utforsk strategier for å oppmuntre til entreprenørskap blant ansatte, og hvordan det kan fungere som en katalysator for organisatorisk vekst. Lær hvordan en støttende kultur, tverrfaglig samarbeid, og incentivsystemer kan fremme innovasjon og kreativ problemløsning i din arbeidsstyrke.

Les mer

Publisert 8. okt. 2023

Hva skal du se etter i en kvartalsrapport?

Hva du bør se etter i kvartalsrapporter: En dyptgående veiledning som dekker viktige tips for analyse av finansielle tall, guiding fra selskaper og betydningen av kontantstrøm i verdsettelse.

Les mer

Publisert 5. okt. 2023

Fisjoner og fusjoner

Få innsikt i prosessene og juridiske aspekter rundt fusjon og fisjon av aksjeselskaper. Lær om viktige trinn som fusjonsforhandlinger, fisjonsplaner, og hvordan kreditorfrister påvirker selskapenes sammenslåing eller oppdeling.

Les mer

Publisert 25. sep. 2023

Skatt og Avgiftsplanlegging for Selskaper

Denne artikkelen gir en omfattende oversikt over skatt og avgiftsplanlegging for små og mellomstore bedrifter i Norge, med fokus på aksjeselskaper, beregning av skatt, betalingsprosedyrer og fritaksmetoden.

Les mer

Publisert 5. aug. 2023

Børsnotering av selskaper: Hva, Hvorfor og Hvordan?

Børsnotering, også kjent som en Initial Public Offering (IPO), er prosessen der aksjer i et selskap blir gjort tilgjengelig for offentligheten for første gang gjennom en børs. Dette gir selskapet tilgang til ny kapital, økt likviditet i aksjen, samt skaper en plattform for kjøp og salg av aksjer.

Les mer

Publisert 31. juli 2023

Å være Styremedlem i et Aksjeselskap: En Utførlig Oversikt

Lær om styremedlemmets viktige rolle i selskapets ledelse og strategiske beslutninger. Oppdag oppgavene, ansvar, styrehonorar og mer. Få innsikt i kravene og engasjementet som kreves for å være en effektiv styremedlem i et aksjeselskap.

Les mer

Publisert 22. juli 2023

Hva er et holdingselskap og hvordan fungerer det?

Oppdag holdingselskapers potensial: Hva er et holdingselskap, hvordan det fungerer, fordeler og ulemper. Avgjør om en holdingstruktur er riktig for din forretningsidé.

Les mer

Publisert 22. juli 2023