logologo

Personvernerklæring

1. Introduksjon

Nettsiden drives av Enlist AS (org. nr. 831 039 922). Vår nettside, https://www.enlist.no/, er dedikert til å presentere detaljert virksomhetsinformasjon. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og bruker informasjon om våre brukere i samsvar med gjeldende lovgivning.

2. Informasjon vi samler inn

2.1 Informasjon fra offentlige registre

I henhold til enhetsregisterloven § 22, innhenter vi informasjon fra Brønnøysundregistrene for å presentere virksomhetsinformasjon. Dette inkluderer foretaksnavn, organisasjonsnummer, eiere, og rolleinnehavere. Brukere har ikke rett til å få slike personopplysninger fjernet, da vi har hjemmel til å innhente disse opplysningene.

2.2 Google Analytics og Microsoft Clarity

Vi bruker Google Analytics og Microsoft Clarity for å analysere bruken av vår nettside. Disse verktøyene hjelper oss med å forstå brukeratferd og forbedre vårt nettsted. Informasjon samlet gjennom disse tjenestene er ikke direkte personidentifiserende.

3 Informasjonskapsler

I overensstemmelse med ekomloven § 2-7b, informerer vi om at vår nettside bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og samle statistikk. Vi benytter følgende informasjonskapsler:

  • _clck
  • _ga
  • _ga_2ZXJG6XSEC

Disse brukes for å analysere nettstedstrafikk og brukerinteraksjon. Du har rett til å akseptere eller avvise disse informasjonskapslene.

4. Hvordan vi bruker informasjonen

Informasjonen vi samler inn brukes til følgende formål:

  • Å presentere nøyaktig og oppdatert virksomhetsinformasjon.
  • Å analysere bruken av nettstedet for å forbedre tjenestene vi tilbyr.

5. Deling av informasjon

Din personlige informasjon deles ikke med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre lovgivningen krever det.

6. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn, retting, eller sletting av dine personopplysninger, med unntak av data innhentet underenhetsregisterloven § 22.

7. Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Eventuelle endringer vil bli publisert her.

8. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer knyttet til denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på moritz@enlist.no

Eventuelt kan det sendes henvendelse over post til følgende adresse:

Enlist AS
Postboks 2035 Vika
NO-0125 OSLO

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 24. januar 2024.