logologo

Brukervilkår

Definisjoner

Enlist® ("Nettsiden", eller "Tjenesten") er en plattform som henter offentlig tilgjengelig informasjon fra Brønnøysundregistrene. "Bruker" refererer til deg, som bruker denne tjenesten.

Aksept av vilkår

Ved å bruke Tjenesten aksepterer du disse Brukervilkårene. Hvis du ikke aksepterer Brukervilkårene, har du ikke tillatelse til å bruke Tjenesten.

Rett til bruk

Tjenesten gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til å bruke Tjenesten i samsvar med disse Brukervilkårene.

Data

All data som er gjort tilgjengelig gjennom Tjenesten er hentet fra offentlig tilgjengelig informasjon fra Brønnøysundregistrene. Vi garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller aktualiteten av informasjonen som er gjort tilgjengelig.

Intellektuell eiendom

Alt innhold på Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, logoer, knapper, bilder, er beskyttet under gjeldende opphavsrettslov.

Ansvarsbegrensning

Tjenesten leveres "som den er" uten garantier av noe slag, verken uttrykt eller underforstått. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle feil, utelatelser, tap eller skade som oppstår som følge av bruk av Tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disse Brukervilkårene uten forhåndsvarsel. Eventuelle endringer vil bli publisert på denne siden.

Lovvalg og verneting

Brukervilkårene skal tolkes i samsvar med lovene i Norge, og du samtykker i at eventuelle tvister skal avgjøres av domstolene i Norge.

Dato for siste oppdatering: 13. juli 2023

Ved å bruke Tjenesten, bekrefter du at du har lest, forstått og godkjent disse Brukervilkårene og Personvernerklæringen vår.