logologo
Enlist®

Enlist®

Publisert

9. okt. 2023, 20:33

Oppdatert

9. okt. 2023, 20:43

Hva er ESG?

ESG står for "Environmental, Social, and Governance", og refererer til de tre sentrale faktorene i målingen av bærekraft og samfunnsansvar i en bedrift. Disse målefaktorene blir stadig mer populære blant investorer og bedriftsledere som ønsker å vurdere effekten av virksomheten utover bare økonomisk avkastning.

Miljø (Environmental)

Miljødelen av ESG fokuserer på hvordan en bedrifts operasjoner påvirker det naturlige miljøet. Dette omfatter håndtering av utslipp av klimagasser, forvaltning av naturressurser, avfallsstyring og energieffektivitet. Bedrifter som har en høy score på miljøfaktoren har ofte implementert praksiser som bidrar til å redusere deres miljøpåvirkning og har en bærekraftig ressursforvaltning.

Sosial (Social)

Den sosiale komponenten i ESG evaluerer forholdet en bedrift har til sine ansatte, leverandører, kunder og det bredere samfunnet den opererer i. Det inkluderer arbeidsforhold, menneskerettigheter, likestilling, samt samfunnsengasjement og utvikling. Bedrifter som scorer høyt på sosial faktor, har ofte gode arbeidsforhold, og de engasjerer seg positivt i samfunnet de opererer i.

Styring (Governance)

Styringsfaktoren evaluerer kvaliteten på en bedrifts ledelse, interne kontroller, og aksjonærrettigheter. Det inkluderer også etiske retningslinjer, selskapets etterlevelse av lover og regelverk, samt mekanismer for å håndtere interessekonflikter. En høy score på styringsfaktoren indikerer ofte en transparent og ansvarlig ledelse.

ESG og Næringslivet

I næringslivet hjelper ESG-bedømmelser selskapene med å identifisere og håndtere risiko, samt å oppdage nye forretningsmuligheter. God ESG-praksis kan også bidra til å forbedre et selskaps omdømme, noe som igjen kan føre til økt kundelojalitet og bedre forretningsresultater over tid.

ESG og Aksjemarkedet

I aksjemarkedet har ESG-analyse blitt en vital del av investeringsstrategien. Investorer benytter ESG-score for å identifisere selskaper som er bedre posisjonert for å håndtere langsiktige risikoer og muligheter i det stadig skiftende globale markedet. ESG-vennlige selskaper kan tiltrekke seg mer kapital, noe som potensielt kan føre til høyere aksjeverdier.

ESG Fond

ESG-fond er investeringsfond som tar hensyn til ESG-kriterier når de velger aksjer eller andre verdipapirer for fondet. Disse fondene søker å levere en positiv samfunnsmessig eller miljømessig innvirkning sammen med finansiell avkastning for investorene. ESG-fond kan derfor være et attraktivt valg for ansvarsbevisste investorer som ønsker å bidra til positive endringer gjennom sine investeringer.

Konklusjon

ESG er ikke bare et mål på bærekraft, men også en indikator på et selskaps langsiktige levedyktighet. I en verden der sosiale og miljømessige spørsmål blir stadig mer fremtredende, kan ESG-tilnærminger hjelpe bedrifter og investorer med å navigere i det komplekse landskapet av global forretningsetikk og reguleringer, samtidig som de bidrar til en mer bærekraftig og ansvarlig forretningsdrift.

Du liker kanskje også

Hva skal du se etter i en kvartalsrapport?

Hva du bør se etter i kvartalsrapporter: En dyptgående veiledning som dekker viktige tips for analyse av finansielle tall, guiding fra selskaper og betydningen av kontantstrøm i verdsettelse.

Børsnotering av selskaper: Hva, Hvorfor og Hvordan?

Børsnotering, også kjent som en Initial Public Offering (IPO), er prosessen der aksjer i et selskap blir gjort tilgjengelig for offentligheten for første gang gjennom en børs. Dette gir selskapet tilgang til ny kapital, økt likviditet i aksjen, samt skaper en plattform for kjøp og salg av aksjer.