logologo
Enlist®

Enlist®

Publisert

5. okt. 2023, 14:09

Oppdatert

5. okt. 2023, 14:12

Hva skal du se etter i en kvartalsrapport?

I midten av oktober braker det løs med kvartalsrapporteringer. For investorer og analytikere er dette en hektisk tid, og mange venter i spenning på hva selskapene vil presentere av resultater. Men hva bør man egentlig se etter, og hvordan kan man tolke tallene på best mulig måte?

1. Hovedpoengene i rapporten

Det kan være lurt å ikke bli for fokusert på det første selskapet presenterer. Selskapene har en tendens til å fremheve de gode nyhetene og nedtone de dårlige. For å få et helhetlig bilde er det derfor viktig å lese hele rapporten. Se tidligere på hvordan selskapet har kommunisert og vurdert om de har vært nøytrale og pålitelige i sin rapportering.

2. Guiding fra selskapet

Hvordan har selskapet gjort det i forhold til egne prognoser og guiding? Dette kan gi et bilde av selskapets evne til å forutse egne resultater. Vær også kritisk til selskaper som stadig justerer sin guiding.

3. Rentekostnader

Med økte renter kan rentekostnader bli en betydelig utgift for selskaper med høy gjeld. Se derfor nøye på selskapets gjeldssituasjon og hvordan de håndterer rentekostnader.

4. Historisk utvikling

Hvordan har selskapet prestert over tid? Se på selskapets evne til å tilpasse seg ulike markedssituasjoner, som for eksempel pandemien eller økte renter.

5. Forventninger versus resultater

Når medier rapporterer at et selskap "bommet" på forventningene, bør man spørre seg hvor disse forventningene kom fra. Var det selskapets egne prognoser, eller var det analytikernes forventninger?

6. Alternative nøkkeltall

Vær kritisk til selskapers bruk av alternative nøkkeltall, da disse kan gi et skjevt bilde av virkeligheten.

7. Bekreftelsesskjevhet

Husk at mennesker har en tendens til å søke bekreftelse på det de allerede tror. Prøv derfor å ha en nøytral og objektiv tilnærming når du leser og tolker en kvartalsrapport.

Viktige lenker

For ytterligere forståelse kan det være nyttig å sjekke ut noen av våre andre artikler:

Til slutt, husk at kvartalsrapporter kun er et øyeblikksbilde av et selskaps økonomiske situasjon. Det er viktig å se på selskapets helhetlige bilde og langtidsperspektiv når man tar investeringsbeslutninger.

Du liker kanskje også

Når et Aksjeselskap Blir Insolvent: En Oversikt Over Konkursbehandling

Konkursbehandling for Aksjeselskaper: Insolvens, Rekonstruksjonsloven, og Ansvar. Lær mer om konkursprosessen og rettigheter. Konsulter en erfaren advokat i konkursrett.

Emisjoner i Børsnoterte Selskaper

Utforsk emisjoners rolle i børsnoterte selskaper. Lær om ulike typer emisjoner, forskjellen mellom vekst- og kriseemisjoner, og hvordan de kan påvirke aksjonærverdien. En essensiell guide for investorer som ønsker innsikt i finansverdenen.