logologo
Enlist®

Enlist®

Publisert

12. aug. 2023, 21:01

Oppdatert

5. okt. 2023, 14:16

Alt du trenger å vite om MVA i Norge

Merverdiavgift (MVA) er en skatt betalt av forbrukere, men den blir innsamlet og innrapportert av virksomheter. I denne guiden skal vi gi deg en oversikt over MVA i Norge, fra registrering i Merverdiavgiftsregisteret til håndtering av forskjellige MVA-satser.

Hva er MVA?

MVA, eller merverdiavgift, er en avgift som virksomheten krever inn fra kunder på vegne av staten. Denne avgiften må legges til de fleste varer og tjenester du selger (utgående MVA). Men, når du kjøper varer og tjenester for din virksomhet, kan du også trekke fra denne avgiften (inngående MVA).

Når skal du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret?

Hvis du har solgt MVA-pliktige varer og tjenester for mer enn 50 000 kroner i løpet av 12 måneder, må du registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret. Men du skal ikke legge til utgående MVA på salget før du faktisk er registrert.

MVA-satser i Norge

  1. 25 prosent: Dette er standard satsen og gjelder de fleste varer og tjenester.
  2. 15 prosent: Denne satsen gjelder for mat og drikke.
  3. 12 prosent: Brukes for persontransport, kinobilletter og utleie av rom.

Er alt MVA-pliktig?

Nei, noen tjenester er unntatt fra MVA. Dette inkluderer tjenester som helsetjenester, undervisning og kulturelle tjenester. Noen varer og tjenester er også fritatt for MVA, men de er fortsatt underlagt merverdiavgiftsloven. Dette betyr at selv om du ikke krever MVA på salget av disse varene eller tjenestene, kan du fremdeles kreve inngående MVA for disse varene.

Hvordan registrerer jeg meg i Merverdiavgiftsregisteret?

Du kan registrere deg gjennom Skatteetatens nettsider. Når registrert, markerer du dette på forretningsdokumentene dine ved å legge til bokstavene MVA etter virksomhetens organisasjonsnummer.

Både avgiftspliktig og avgiftsunntatt omsetning:

Hvis du selger både MVA-pliktige og ikke-MVA-pliktige varer eller tjenester, skal du bare legge til MVA på de MVA-pliktige salgene.

Frivillig registrering

Noen virksomheter kan registrere seg frivillig, selv om de primært er unntatt MVA. Dette gir dem rett til å kreve tilbake inngående MVA for anskaffelser til virksomheten.

Hvordan håndterer jeg MVA for tidligere kjøp?

Hvis du har kjøpt varer eller tjenester før du ble registrert, kan du kreve MVA for disse kjøpene opptil tre år tilbake i tid, under visse forhold.

Hva skjer hvis virksomheten min ikke lenger oppfyller MVA-kravene?

Hvis MVA-pliktig omsetning opphører, må du sende melding om sletting fra Merverdiavgiftsregisteret. Hvis den MVA-pliktige omsetningen over en periode på tre år er under 50 000 kroner, må virksomheten slettes fra Merverdiavgiftsregisteret.

Dette var en grunnleggende guide til MVA i Norge. Merverdiavgift er et komplekst område, og det er viktig å holde seg oppdatert på de nyeste reglene og satser. Ved usikkerhet anbefales det å konsultere Skatteetaten, en regnskapsfører eller en revisor for ytterligere veiledning.

Du liker kanskje også

Skatt og Avgiftsplanlegging for Selskaper

Denne artikkelen gir en omfattende oversikt over skatt og avgiftsplanlegging for små og mellomstore bedrifter i Norge, med fokus på aksjeselskaper, beregning av skatt, betalingsprosedyrer og fritaksmetoden.

Børsnotering av selskaper: Hva, Hvorfor og Hvordan?

Børsnotering, også kjent som en Initial Public Offering (IPO), er prosessen der aksjer i et selskap blir gjort tilgjengelig for offentligheten for første gang gjennom en børs. Dette gir selskapet tilgang til ny kapital, økt likviditet i aksjen, samt skaper en plattform for kjøp og salg av aksjer.