logologo
Enlist®

Enlist®

Publisert

5. aug. 2023, 18:51

Oppdatert

5. aug. 2023, 18:58

Skatt og Avgiftsplanlegging for Selskaper

Skatt og avgiftsplanlegging er avgjørende for selskaper i Norge. Ved å ha full forståelse av reglene og kravene som gjelder, kan selskaper maksimere fortjeneste og sikre overholdelse av alle relevante lover og forskrifter. I denne artikkelen vil vi se på de viktigste elementene i skatt og avgiftsplanlegging for SMB i Norge, med fokus på aksjeselskaper.

Skatt for aksjeselskap

Beregning av skatt

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet og et eget skattesubjekt i Norge. Det skal beregnes 22 prosent skatt av overskuddet. Skatten, kjent som forskuddsskatt, betales først året etter at overskuddet er opptjent, med forskudd i 2-terminer i februar og april, og endelig oppgjør i oktober.

Nye selskaper som er registrert i 2023 skal ikke betale skatt før i 2024 og skal ikke levere skjema RF-1097 i 2023. For endring av forskuddsskatt eller for selskaper registrert tidligere, brukes skjema RF-1097 via Altinn.

Betaling

Skatten betales i to like terminbeløp den 15. februar og 15. april. Hvis det antas at skatten er for lav, kan tilleggsforskudd betales innen 31. mai. Oversikt over skatt sendes ut via Altinn i januar, og betaling skjer til Skatteetaten med et spesifisert KID-nummer og kontonummer.

Rapportering

Skattemeldingen skal sendes innen 31. mai via skatteetaten.no, altinn.no, eller et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Fra inntektsåret 2023 må aksjeselskap sende skattemeldingen via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Selskap som eier aksjer i annet selskap

Gevinster og utbytte på aksjer fritas som hovedregel for beskatning gjennom det som kalles fritaksmetoden, ifølge Skatteloven § 2-38. Dette gjelder for selskap i normalskatteland innenfor EØS. Tap er tilsvarende ikke fradragsberettiget. Tre prosent av de fritatte inntektene skal imidlertid anses som skattepliktig inntekt gjennom en sjablongregel. Se gjerne vår artikkel på fritaksmetoden og holdingselskap.

Konklusjon

For små og mellomstore bedrifter i Norge er skatt og avgiftsplanlegging et viktig aspekt av virksomheten. Det er nødvendig å forstå og følge gjeldende skatteregler, inkludert beregning, betaling og rapportering av skatt. Det er også viktig å merke seg spesifikke regler for selskaper som eier aksjer i andre selskaper. Med riktig planlegging og overholdelse, kan bedrifter sikre at de oppfyller alle juridiske forpliktelser og optimerer sin økonomiske posisjon.

Du liker kanskje også

Fritaksmetoden: En forståelsesguide for selskaper og investorer

Denne artikkelen gir en detaljert forklaring på hva fritaksmetoden er, hvem som kan benytte den, dens formål, samt hvilke inntekter som er innenfor og utenfor metoden i det norske skattesystemet.

Hva er et holdingselskap og hvordan fungerer det?

Oppdag holdingselskapers potensial: Hva er et holdingselskap, hvordan det fungerer, fordeler og ulemper. Avgjør om en holdingstruktur er riktig for din forretningsidé.