logologo
Enlist®

Enlist®

Publisert

22. juli 2023, 10:34

Oppdatert

5. aug. 2023, 19:03

Hva er et holdingselskap og hvordan fungerer det?

Når du har en forretningsidé, et produkt eller en tjeneste du vurderer å bringe til markedet, står du ovenfor et viktig valg: hvilken selskapsform skal du drive forretningen din gjennom? Mange har hørt om holdingsselskaper, men ikke alle er klar over hva disse selskapene er og hvordan de fungerer. I denne artikkelen skal vi dykke ned i holdingselskapets verden.

Hva er et holdingselskap?

Et holdingselskap er et aksjeselskap hvis eneste oppgave er å eie aksjer i andre selskaper. Det har ingen operativ virksomhet, verken salg av konsulenttimer eller varer. På mange måter fungerer et holdingselskap som en stille eier og er en egen juridisk enhet.

Holdingsselskaper er ofte mest aktuelle for de selskapene som tjener mer penger enn det eierne trenger å ta ut i form av utbytte eller lønn. Mange investorer etablerer et holdingselskap for å kjøpe andeler i eksterne selskaper. Men for de fleste gründere vil holdingselskapet eie din andel i selskapet du er med å starte. Med andre ord, i stedet for å eie selskapet privat, eier du selskapet som eier selskapet.

Fordeler med holdingselskap

Det er flere fordeler med å bruke et holdingselskap. Først og fremst gir det større økonomisk fleksibilitet, og det lar deg spre risikoen. Men den aller viktigste fordelen er skattemessig. Holdingselskapet lar deg reinvestere og utsette skatt via det som kalles fritaksmetoden.

Fritaksmetoden innebærer at selskapsaksjonærer i hovedsak er fritatt for skatt på gevinst av aksjer og aksjeutbytte. Det er nesten skattefritt, i praksis er tre prosent av utbytte skattepliktig med en effektiv skattesats på 0,66 prosent. Hvis holdingselskapet eier mer enn 90 prosent av aksjene i et datterselskap er skattesatsen for utbyttet null.

Fleksibilitet og risikospredning

Et holdingselskap gir deg ikke bare skattefordeler, men også en høy grad av fleksibilitet. Du kan etablere flere selskaper, gjøre investeringer og spre risikoen i porteføljen din. Når et holdingselskap eier eller kontrollerer flere andre selskaper, kalles det et konsern. Selskaper i et konsern kan låne penger av hverandre, eller av morselskapet.

Ulemper med holdingselskap

Det er imidlertid også noen ulemper med holdingselskaper. For eksempel, hvis holdingselskapet selger aksjer som gir tap, vil holdingselskapet ikke kunne fradragsføre tapet. I tillegg kan indirekte eierskap gi mindre fleksibilitet når det gjelder å velge om man vil ta ut penger som lønn eller utbytte.

En holdingstruktur innebærer også at man får flere aksjeselskaper, og dette kan føre til økte utgifter til registrering, stiftelse og løpende regnskapsføring og skatte- og avgiftsrapportering.

Konklusjon

Mens holdingselskaper kan gi mange fordeler, er de ikke riktig løsning for alle. Dersom du bare ønsker å skape din egen arbeidsplass, og ikke har tro på at virksomheten vil gi store inntekter i fremtiden, er det lite å hente på en holdingstruktur. Men hvis du har ambisjoner om å vokse og reinvestere i virksomheten din, kan det være lurt å vurdere en holdingstruktur fra starten av.

Hvis du er usikker på om et holdingselskap er det riktige for deg, kan det være lurt å søke kvalifisert hjelp og ta en informert og veloverveid avgjørelse. Det er tross alt din forretningsidé, ditt produkt eller din tjeneste, og du vil at den skal være så vellykket som mulig.


Du liker kanskje også

Når et Aksjeselskap Blir Insolvent: En Oversikt Over Konkursbehandling

Konkursbehandling for Aksjeselskaper: Insolvens, Rekonstruksjonsloven, og Ansvar. Lær mer om konkursprosessen og rettigheter. Konsulter en erfaren advokat i konkursrett.

Å være Styremedlem i et Aksjeselskap: En Utførlig Oversikt

Lær om styremedlemmets viktige rolle i selskapets ledelse og strategiske beslutninger. Oppdag oppgavene, ansvar, styrehonorar og mer. Få innsikt i kravene og engasjementet som kreves for å være en effektiv styremedlem i et aksjeselskap.