logologo
Enlist®

Enlist®

Publisert

16. juli 2023, 21:58

Oppdatert

20. juli 2023, 18:30

Samvirkeforetak (SA)

Når man ønsker å starte et samvirkeforetak, er det viktig å følge en rekke trinn for å stifte og registrere foretaket. I denne artikkelen vil vi diskutere hva som kreves for å starte et samvirkeforetak (SA) og hvordan man går frem for å registrere det.

Forutsetninger for å starte et samvirkeforetak:

 1. Stiftelse av foretaket: Et samvirkeforetak må stiftes av minst to personer. Disse stifterne kan både være fysiske og juridiske personer, for eksempel et annet samvirkeforetak eller en forening.
 2. Alderskrav: For å være stifter eller inneha en rolle i et samvirkeforetak må man ha fylt 18 år.
 3. Norsk forretningsadresse: Foretaket må ha en norsk forretningsadresse. Dette betyr at det må oppgis en norsk fysisk adresse som inkluderer gate/vei, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresse godtas ikke.

Stifte og registrere et samvirkeforetak:

Når alle personene som skal ha roller i samvirkeforetaket har norske fødselsnumre eller d-numre, kan man følge følgende prosedyre for å stifte og registrere foretaket:

 1. Stift samvirkeforetaket: Utarbeid og signér et stiftelsesdokument og vedtekter for samvirkeforetaket.
 2. Innskudd og bankkonto: Dersom stifterne skal betale innskudd til foretaket, ber man banken om å opprette en konto for selskapet under stiftelse. Innskuddet betales inn, og man ber om en bekreftelse fra banken. Dersom innskuddet består av eiendeler (tingsinnskudd) i stedet for penger, må det utarbeides en åpningsbalanse som skal signeres av stifterne.
 3. Registrering av samvirkeforetaket: Benytt skjemaet "Samordnet registermelding" for å registrere samvirkeforetaket. Legg ved stiftelsesdokument, vedtekter og eventuell bekreftelse fra banken. Dersom det gjøres tingsinnskudd, må man også legge ved en erklæring fra revisor angående tingsinnskuddet og åpningsbalansen.
 4. Elektronisk signering: Hvis foretaket skal ha revisor, må revisoren signere meldingen elektronisk.
 5. Send meldingen til signering: Du vil motta meldingen elektronisk og kan signere den.

Når foretaket er registrert, vil du motta en bekreftelse i din "Innboks" i Altinn.

Registrering med manglende norske fødselsnumre eller d-numre:

Dersom noen av de personene som skal ha en rolle i samvirkeforetaket ikke har norske fødselsnumre eller d-numre, må man følge en annen prosedyre. Det anbefales å konsultere Brønnøysundregistrene for informasjon om hvordan man går frem i slike tilfeller.

Viktige punkter å være oppmerksom på:

 1. Utenlandske statsborgere: Hvis du er statsborger i et land utenfor EU/EØS og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du ha oppholdstillatelse for arbeid. Søknad og vilkår for oppholdstillatelse finner du hos Utlendingsdirektoratet (UDI).
 2. Navn på samvirkeforetak: Samvirkeforetak må inkludere betegnelsen "samvirkeforetak" eller forkortelsen "SA" i foretaksnavnet. Du kan lese mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke) for ytterligere informasjon.
 3. Frist for registrering: Melding om registrering av foretaket må være mottatt av Foretaksregisteret senest tre måneder etter at foretaket er stiftet. Foretaket anses som stiftet når den siste stifteren har signert stiftelsesdokumentet. Det er viktig å merke seg at foretaket ikke kan påta seg forpliktelser før det er registrert.
 4. Saksbehandlingstid og gebyr: Saksbehandlingstiden hos Brønnøysundregistrene kan variere gjennom året. Det anbefales å sjekke deres nettsider for oppdatert informasjon. Gebyret for registrering av et samvirkeforetak er 5 570 kroner ved elektronisk registrering og 6 797 kroner ved registrering på papirskjema.

Registrering av et eksisterende samvirkeforetak:

Dersom et samvirkeforetak allerede er registrert i et EU/EØS-land, er det mulig å flytte hovedkontoret til et annet EU/EØS-land uten å oppløse og stifte foretaket på nytt. Dette forenkler prosessen for etablerte samvirkeforetak som ønsker å endre sin juridiske tilknytning.

Det er viktig å merke seg at informasjonen presentert her er basert på data oppdatert per 3. november 2022, og det kan forekomme endringer etter dette tidspunktet. Derfor anbefales det å konsultere Brønnøysundregistrene for oppdatert informasjon og veiledning når du skal stifte og registrere et samvirkeforetak (SA).

Du liker kanskje også

Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap (AS) er en juridisk organisasjonsform som gir begrenset personlig ansvar, rettigheter som ansatt og mulighet for investeringer, med en minimumsaksjekapital på 30 000 NOK, egnet for de som ønsker å starte en virksomhet med flere eiere og redusert personlig økonomisk risiko.

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

Et ansvarlig selskap (ANS/DA) er en vanlig selskapsform i Norge med minimum to deltakere, som krever registrering og en selskapsavtale. Velg mellom solidarisk ansvar (ANS) eller delt ansvar (DA) og følg nødvendige prosedyrer for opprettelse og drift.