logologo
Enlist®

Enlist®

Publisert

16. juli 2023, 22:16

Oppdatert

20. juli 2023, 18:29

Ansvarlige selskaper (ANS/DA)

Ansvarlige selskaper (ANS/DA) er en vanlig selskapsform i Norge. Når man ønsker å starte et ansvarlig selskap, må man velge et foretaksnavn og utarbeide en selskapsavtale. Deretter må selskapet registreres. I denne artikkelen vil vi gi deg informasjon om hva som kreves for å starte et ansvarlig selskap og hvordan man går frem for å registrere det.

Forutsetninger for å starte et ansvarlig selskap

  1. Minimum to deltakere: Et ansvarlig selskap må ha minst to deltakere. Både fysiske personer og juridiske enheter, som aksjeselskaper eller foreninger, kan være deltakere i selskapet.
  2. Minimumsalder: Personer som skal være deltakere eller ha andre roller i et ansvarlig selskap, må være minst 18 år gamle.
  3. Norsk forretningsadresse: Selskapet må ha en norsk forretningsadresse. Dette betyr at selskapet må ha en fysisk adresse i Norge, inkludert gate/veinavn, husnummer, postnummer og sted. Postboksadresser godtas ikke.

Stifte og registrere et ansvarlig selskap

  1. Stift selskapet: Start prosessen med å utarbeide, datere og signere en selskapsavtale. Det finnes eksempler på selskapsavtaler for både ansvarlige selskaper med solidarisk ansvar (ANS) og selskaper med delt ansvar (DA). Dersom deltakerne skal gjøre innskudd i selskapet, må dette opplyses i selskapsavtalen.
  2. Registrer selskapet: Benytt skjemaet "Samordnet registermelding" for å registrere selskapet. Legg ved den signerte selskapsavtalen. Hvis selskapet skal ha et styre og/eller revisor, må du også legge ved protokoll fra selskapsmøtet som viser valgene som er gjort. Alle som skal ha en rolle i selskapet, må signere meldingen elektronisk.
  3. Betal registreringsgebyr: Registrering av et ansvarlig selskap koster 2 250 kroner som et engangsgebyr fra Foretaksregisteret. Etter registreringen vil selskapet bli tildelt et organisasjonsnummer.

Mangler noen norsk fødselsnummer eller D-nummer?

Dersom noen av deltakerne mangler norsk fødselsnummer eller D-nummer, gjelder det spesielle prosedyrer for å stifte og registrere et ansvarlig selskap. Det anbefales å kontakte Brønnøysundregistrene for mer informasjon om denne prosessen.

Navn på ansvarlig selskap

Et ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) må ha betegnelsen "ansvarlig selskap" eller forkortelsen "ANS" foran eller bak foretaksnavnet. Et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) må ha betegnelsen "delt ansvar" eller forkortelsen "DA" foran eller bak foretaksnavnet.

Tidsramme for registrering

Saksbehandlingstidene hos Brønnøysundregistrene kan variere gjennom året. Det anbefales å sjekke deres nettsider for oppdatert informasjon om saksbehandlingstider.

Kompanjongavtale

Det kan være lurt å inngå en kompanjongavtale når man starter et ansvarlig selskap. Dette er en avtale mellom deltakerne som kan bidra til å håndtere eventuelle uoverensstemmelser og regulere selskapets drift. En kompanjongavtale er ikke lovpålagt, men kan være nyttig for å sikre en smidig samarbeidsprosess.

Drift av ansvarlig selskap

Når du har registrert et ansvarlig selskap, bør du sette deg inn i reglene for drift av selskapet. Dette inkluderer skatte- og regnskapsmessige forpliktelser, ansvar og plikter overfor kreditorer og andre juridiske aspekter ved selskapets virksomhet.

Endring mellom ANS og DA

Dersom man ønsker å endre selskapsformen fra ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS) til ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) eller omvendt, kan dette gjøres uten å skifte organisasjonsnummer. Det kan være nødvendig å revidere selskapsavtalen for å gjenspeile den nye selskapsformen.

Det er viktig å merke seg at denne artikkelen er basert på informasjon oppdatert per 3. november 2022, og det kan ha skjedd endringer i regelverket etter dette tidspunktet. Det anbefales å sjekke Brønnøysundregistrene eller andre relevante kilder for oppdatert informasjon før du starter og registrerer et ansvarlig selskap.

Du liker kanskje også

Samvirkeforetak (SA)

Samvirkeforetak (SA) er en effektiv organisasjonsform for samarbeid og felles økonomiske interesser. Opprett ditt eget samvirkeforetak og realiser dine ambisjoner om å skape din egen arbeidsplass eller forbedre eksisterende virksomheter gjennom samarbeid.

Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap (AS) er en juridisk organisasjonsform som gir begrenset personlig ansvar, rettigheter som ansatt og mulighet for investeringer, med en minimumsaksjekapital på 30 000 NOK, egnet for de som ønsker å starte en virksomhet med flere eiere og redusert personlig økonomisk risiko.