logologo
Enlist®

Enlist®

Publisert

16. juli 2023, 21:49

Oppdatert

20. juli 2023, 18:29

Enkeltpersonforetak (ENK)

Hvis du vurderer å starte et enkeltpersonforetak, er det viktig å forstå hva som kreves og hvordan du går frem for å registrere og drive virksomheten. Her er en informativ guide som vil gi deg all nødvendig informasjon.

Starte og registrere enkeltpersonforetak

Når du ønsker å starte et enkeltpersonforetak, må du først velge et foretaksnavn og beskrive den aktiviteten du planlegger å drive. Følgende krav må oppfylles for å starte et enkeltpersonforetak:

  1. Planlegg å drive næringsvirksomhet.
  2. Ha en norsk forretningsadresse, som er en fysisk adresse i Norge (postboksadresse godtas ikke).
  3. Være minst 18 år gammel. Hvis du er over 15 år, kan du likevel registrere et enkeltpersonforetak etter tillatelse fra foresatte/verge og Statsforvalteren.

Registrere enkeltpersonforetak

Hvis du har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, kan du registrere enkeltpersonforetaket ved å følge disse trinnene:

  1. Fyll ut skjemaet "Samordnet registermelding" i Altinn.
  2. Hvis du har avtale med regnskapsfører eller revisor, må vedkommende signere meldingen elektronisk.
  3. Send meldingen til signering. Du vil motta meldingen elektronisk og kan deretter signere den.
  4. Når foretaket er registrert, vil du motta en bekreftelse i Innboksen din i Altinn.

Hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller d-nummer, gjelder følgende prosedyre for registrering av enkeltpersonforetak:

  1. Hvis du er statsborger i et land utenfor EU-/EØS-området og planlegger å drive virksomhet i Norge, må du ha oppholdstillatelse for arbeid. Du kan finne vilkårene for oppholdstillatelse hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Navn på enkeltpersonforetak

I et enkeltpersonforetak må etternavnet ditt være en del av foretaksnavnet. I tillegg kan du velge et markedsføringsnavn for virksomheten din. Du kan finne mer informasjon om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke) på relevante nettsider.

Kostnader

Det er gratis å registrere enkeltpersonforetaket ditt i Enhetsregisteret. Imidlertid må noen enkeltpersonforetak også registreres i Foretaksregisteret. Dette gjelder hovedsakelig enkeltpersonforetak som driver med salg av varer som er innkjøpt for videre salg, eller enkeltpersonforetak med mer enn fem ansatte.

Registrering i Foretaksregisteret koster 2 250 kroner for elektronisk registrering og 2 832 kroner for registrering på papirskjema. Du vil bli tildelt et organisasjonsnummer når registreringen er fullført.

Drift av enkeltpersonforetak

Det finnes ingen spesifikke lover som regulerer hvordan du skal organisere og drive ditt eget enkeltpersonforetak. Som innehaver av et enkeltpersonforetak representerer du selv foretaket utad, og det er ingen juridisk separasjon mellom foretakets økonomi og din private økonomi.

For å opprettholde en vellykket og ryddig drift, er det viktig å ha god økonomistyring. Det anbefales å skille mellom foretakets økonomi og privatøkonomien din. Dette kan oppnås ved å ha en dedikert konto der alle transaksjoner knyttet til enkeltpersonforetaket gjennomføres. Du vil normalt ha rapporteringsplikter til myndighetene, for eksempel skattemelding, mva-melding og A-melding hvis du har ansatte.

I et enkeltpersonforetak kan du ha ansatte, men du kan ikke ansette deg selv. Som innehaver av enkeltpersonforetaket vil du ha begrensede rettigheter sammenlignet med en ansatt. Du anses som en selvstendig næringsdrivende og er selv ansvarlig for å betale skatt (forskuddsskatt) av overskuddet i foretaket.

Utvidelse av virksomheten

Det er mulig å drive med ulike aktiviteter i et enkeltpersonforetak. Du må melde fra om dette til Brønnøysundregistrene ved å bruke skjemaet "Samordnet registermelding". I beskrivelsen bør du først nevne hovedbeskjeftigelsen og deretter liste opp eventuelle andre aktiviteter. Denne beskrivelsen danner grunnlaget for foretakets næringskode.

Det er også mulig å registrere flere enkeltpersonforetak. Hvert av foretakene må drive selvstendig næringsvirksomhet og operere på forskjellige geografiske steder eller i forskjellige bransjer.

Endring av eier av enkeltpersonforetak

Et enkeltpersonforetak kan ikke overdras fra en innehaver til en annen. Imidlertid kan du overføre aktiviteten til et annet foretak.

Endring til aksjeselskap

I henhold til spesifikke regler kan du stifte og registrere et nytt aksjeselskap og fortsette driften fra enkeltpersonforetaket gjennom det nye aksjeselskapet. Dette betyr at virksomheten vil bli drevet videre under et nytt organisasjonsnummer. Hvis du oppfyller gitte vilkår, kan du gjennomføre en skattemessig omdanning.

Signatur og prokura

Som innehaver av et enkeltpersonforetak har du alltid signaturrett alene. Signatur er en fullmakt som tillater deg å handle på vegne av foretaket i alle sammenhenger. Du kan ikke tildele signaturrett til andre, men du kan tildele prokura.

Prokura er en begrenset fullmakt som tillater deg å opptre og undertegne på vegne av foretaket i den daglige driften. Den som har fått tildelt prokura kan imidlertid ikke pantsette eller selge foretakets faste eiendom. Som innehaver av et enkeltpersonforetak kan du gi prokura til en eller flere personer, individuelt eller kollektivt.

Registrering eller endring av prokura meldes ved hjelp av skjemaet "Samordnet registermelding". For å finne ut hvem som har prokura i et foretak, kan du søke i nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret.

Med denne informasjonen har du nå en god forståelse av hvordan du kan starte og registrere et enkeltpersonforetak, samt viktige aspekter ved drift av foretaket. Husk at det alltid er lurt å søke ytterligere veiledning og konsultere relevante myndigheter eller profesjonelle rådgivere for å sikre at du oppfyller alle kravene og forpliktelsene i forbindelse med ditt enkeltpersonforetak.

Du liker kanskje også

Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap (AS) er en juridisk organisasjonsform som gir begrenset personlig ansvar, rettigheter som ansatt og mulighet for investeringer, med en minimumsaksjekapital på 30 000 NOK, egnet for de som ønsker å starte en virksomhet med flere eiere og redusert personlig økonomisk risiko.

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

Et ansvarlig selskap (ANS/DA) er en vanlig selskapsform i Norge med minimum to deltakere, som krever registrering og en selskapsavtale. Velg mellom solidarisk ansvar (ANS) eller delt ansvar (DA) og følg nødvendige prosedyrer for opprettelse og drift.