logologo
Enlist®

Enlist®

Publisert

19. juli 2023, 20:53

Oppdatert

20. juli 2023, 18:30

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) refererer til en norsk avdeling av et utenlandsk foretak som ønsker å drive næringsvirksomhet i Norge. Enten det er for enkeltstående oppdrag eller mer permanent basis, må utenlandske foretak ha et norsk organisasjonsnummer. Dette gjøres enten ved å etablere en avdeling av det utenlandske foretaket i Norge eller ved å opprette et eget norsk foretak.

Et NUF fungerer som en norsk avdeling som er underlagt det utenlandske foretaket. Det utenlandske foretaket er ansvarlig for virksomheten som drives i den norske avdelingen, og avdelingen må overholde norske regler som i stor grad tilsvarer reglene for norske aksjeselskap.

Det er ingen krav til egenkapital for etablering av et NUF. Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge, må registrere seg i Foretaksregisteret.

Dersom et utenlandsk foretak ikke driver næringsvirksomhet i Norge, men likevel har behov for et norsk organisasjonsnummer, har de rett til å registrere seg i Enhetsregisteret.

En NUF-avdeling i Norge må ha en kontaktperson. Kontaktpersonen trenger ikke å være bosatt i Norge, men må ha enten norsk personnummer eller d-nummer. Hvis kontaktpersonen ikke har norsk personnummer eller d-nummer, må de søke om d-nummer sammen med registreringsskjemaet Samordnet registermelding. Søknaden må sendes via post til Brønnøysundregistrene. Hvis det er andre personer som skal ha formelle roller i NUF-avdelingen i Norge og som mangler d-nummer, må også de søke om d-nummer i forbindelse med registreringen.

Når kan et NUF være aktuelt?

Registrering av et NUF kan være aktuelt i følgende tilfeller:

  1. Enkeltstående oppdrag: Hvis du planlegger å utføre enkeltstående oppdrag i Norge, kan det være hensiktsmessig å registrere et NUF.
  2. Direkte underlagt utenlandsk foretak: Hvis du ønsker at ansvaret for virksomheten i Norge skal være direkte underlagt foretaket i hjemlandet, kan et NUF være en passende løsning.

Det er ingen spesifikke krav til hvilken type utenlandsk foretak som kan registreres som NUF i Norge. Både foretak med og uten begrenset ansvar for eierne eller deltakerne kan registreres.

Arbeidstakerregistrering

Hvis du har ansatte som skal utføre oppdrag i Norge, må de registreres i Norge. Du kan finne informasjon og skjemaer for utenlandske oppdragstakere med ansatte på oppdrag i Norge på Skatteetaten og UDI sine nettsider.

Sosiale rettigheter

Ansatte i NUF har som hovedregel de samme sosiale rettighetene som andre ansatte i Norge. Dette inkluderer sykepenger og dagpenger ved arbeidsledighet. For mer informasjon om sosiale rettigheter, kan du kontakte NAV.

Merverdiavgift (MVA)

Hvis et utenlandsk foretak utfører oppdrag i Norge, må det forholde seg til de norske MVA-reglene på samme måte som norske virksomheter. Hvis omsetningen i Norge overstiger 50 000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder, må foretaket registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Unntak gjelder for selskaper fra Storbritannia og EØS-landene. Disse kan velge å bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret uten å ha en merverdiavgiftsrepresentant.

Skatt

Skatteplikten til Norge for et NUF avhenger av flere faktorer. Hvis hele virksomheten styres og drives i Norge, vil både selskapet og NUF-et normalt være skattemessig hjemmehørende i Norge og dermed skattepliktig til Norge for hele virksomheten. Hvis foretaket er hjemmehørende i utlandet, og styret/ledelsen foregår i utlandet, vil kun avdelingen være skattepliktig til Norge for virksomheten som drives gjennom et fast forretningssted i Norge.

Skatteberegningen for et NUF som er skattepliktig til Norge, avhenger av organisasjonsformen til det utenlandske selskapet. For utenlandske selskaper med begrenset ansvar (tilsvarende aksjeselskap) skal det beregnes 22 prosent skatt av overskuddet i Norge. Skjemaet "RF-1097 Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattyter" må fylles ut og sendes inn via Skatteetaten for å beregne skatten.

Regnskap

En avdeling av et utenlandsk foretak må føre regnskap og sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret hvis avdelingen er skattepliktig til Norge. Regnskapspliktige NUF med omsetning over 7 millioner kroner er også revisjonspliktige.

Roller i NUF

Styret i det utenlandske foretaket har ansvaret for forvaltningen av avdelingen i Norge. Det utenlandske foretaket kan velge å opprette et eget styre i den norske avdelingen. De som skal ha roller i det norske styret, må ha enten d-nummer eller norsk personnummer.

Tillatelser

Noen bransjer i Norge krever tillatelser for å drive næringsvirksomhet. Dette gjelder for eksempel serveringsvirksomhet og renholdstjenester. I byggenæringen må alle arbeidstakere ha HMS-kort.

Registrering og organisasjonsnummer

Registreringen av et NUF gjøres ved å sende inn Samordnet registermelding per post. Etter behandlingen av registreringen blir det tildelt et organisasjonsnummer til foretaket.

Samordnet registermelding og veiledning for registrering av NUF finnes på Brønnøysundregistrene sine nettsider.

Ved å følge de nødvendige prosedyrene og oppfylle de juridiske kravene, kan et NUF være en passende løsning for utenlandske foretak som ønsker å drive næringsvirksomhet i Norge. Det er viktig å være klar over de administrative, skattemessige og juridiske forpliktelsene som følger med etableringen av et NUF, og det kan være lurt å søke profesjonell rådgivning for å sikre at man oppfyller alle nødvendige krav og forpliktelser.

Du liker kanskje også

Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap (AS) er en juridisk organisasjonsform som gir begrenset personlig ansvar, rettigheter som ansatt og mulighet for investeringer, med en minimumsaksjekapital på 30 000 NOK, egnet for de som ønsker å starte en virksomhet med flere eiere og redusert personlig økonomisk risiko.

Allmennaksjeselskap (ASA)

Allmennaksjeselskap (ASA) - Utforsk den norske selskapsformen med stor aksjespredning og børsnotering. Lær om kravene, fordeler og kjønnsrepresentasjon i et allmennaksjeselskap på vår nettside.