logologo

FØY AS / Regnskap

Nøkkeltall

Resultatgrad

-108.4%

Egenkapitalprosent

-125.6%

Gjeldsgrad

-179.6%

Avkastning på egenkapital

176.9%

Regnskap

Årsregnskap (NOK) fra 1.1.2023 til 31.12.2023.
Kategori2023
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Årsresultat
Eiendeler