logologo

TULLAH AS / Regnskap

Nøkkeltall

Egenkapitalprosent

100.0%

Gjeldsgrad

0.0%

Avkastning på egenkapital

-0.1%

Regnskap

Årsregnskap (NOK) fra 1.1.2023 til 31.12.2023.
Kategori2023
Driftsresultat
Resultat før skatt
Årsresultat
Eiendeler