logologo

KADERIA AS / Regnskap

Nøkkeltall

Resultatgrad

115.2%

Egenkapitalprosent

-31.9%

Gjeldsgrad

-413.2%

Avkastning på egenkapital

-388.4%

Regnskap

Årsregnskap (NOK) fra 1.1.2022 til 31.12.2022.
Kategori2022
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Årsresultat
Eiendeler