logologo

HAS INVESTMENT AS / Regnskap

Nøkkeltall

Egenkapitalprosent

67.3%

Gjeldsgrad

48.6%

Avkastning på egenkapital

105.7%

Regnskap

Årsregnskap (NOK) fra 1.1.2022 til 31.12.2022.
Kategori2022
Driftsresultat
Resultat før skatt
Årsresultat
Eiendeler