logologo

AS TROMSØ AUTOMOBILCOMPANI - AS TACO / Regnskap

Nøkkeltall

Resultatgrad

69.3%

Egenkapitalprosent

38.4%

Gjeldsgrad

160.4%

Avkastning på egenkapital

31.3%

Regnskap

Årsregnskap (NOK) fra 1.1.2022 til 31.12.2022.
Kategori2022
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat før skatt
Årsresultat
Eiendeler