logologo

Arne-Tinus Aune Austad

85 år (født 1938)

Arne-Tinus Aune Austad er 85 år gammel, og har 10 roller i norsk næringsliv.

RolleForetak