logologo

Christer Bror Evert Borg

79 år (født 1944)

Christer Bror Evert Borg er 79 år gammel, og har 2 roller i norsk næringsliv.

RolleForetak