logologo

Kjell Årre

70 år (født 1954)

Kjell Årre er 70 år gammel, og har 4 roller i norsk næringsliv.

RolleForetak