logologo

Ingrid Engebretsen Carlsen

81 år (født 1943)

Ingrid Engebretsen Carlsen er 81 år gammel, og har 1 roller i norsk næringsliv.

1 rolle
RolleForetak
StyremedlemENGVEGEN BORETTSLAG
0