logologo

Olav Ivar Berget

70 år (født 1954)

Olav Ivar Berget er 70 år gammel, og har 1 roller i norsk næringsliv.

RolleForetak