logologo

Sverre Ingar Høifødt

71 år (født 1953)

Sverre Ingar Høifødt er 71 år gammel, og har 1 roller i norsk næringsliv.

RolleForetak